Tarieven voor mediation

Een mediation brengt vaak de nodige emoties en spanningen met zich mee. Over de kosten, liever spreek ik over een investering in jullie toekomst, wil je liever geen zorgen hebben.

Kennismaking

Met name het soort mediation is bepalend voor de afspraak die wij met elkaar maken over het tarief. Om dit goed met elkaar te kunnen bespreken, bied ik jullie het volgende aan:

Het eerste telefonisch advies of persoonlijke kennismaking breng ik niet in rekening. Dat is kosteloos en vrijblijvend. Tijdens onze kennismaking luister ik aandachtig naar jullie situatie om een inschatting te kunnen maken voor de meest effectieve mediation. Tevens vertel ik jullie over mijn werkwijze en wat je van mij kunt verwachten. Op basis van de verkregen informatie geef ik een vaste prijs af voor het gehele traject. Dit vaste tarief is inclusief alle kosten zoals de kosten van de rechtbank (griffierechten), de advocaat voor het indienen van het verzoekschrift bij de rechtbank en de BTW. Het kan altijd gebeuren dat de gesprekken wat uitlopen en daarmee ook de mediation. Dit heeft geen gevolgen voor de gemaakte afspraken met betrekking tot de kosten. Na ons kennismakingsgesprek kunnen jullie beslissen of jullie mij als mediator willen aanstellen. Indien jullie daartoe besluiten zullen de kosten en de verdeling daarvan netjes worden vastgelegd in een mediationovereenkomst. Voordat de mediation van start gaat weet je dus precies waar je aan toe bent.

Goed om te weten

  • Indien je een rechtsbijstandsverzekering hebt, loont het vaak de moeite bij de verzekeraar na te gaan of deze jullie mediation wil vergoeden. Dit laatste is steeds vaker het geval.
  • In de praktijk is het al gauw goedkoper een conflict via mediation op te lossen dan via de rechter.

Verdeling kosten

  • Bij een echtscheidingsmediation dragen beide partners meestal ieder de helft van de kosten. Uiteraard staat het jullie vrij om over de verdeling van de kosten andere afspraken met elkaar te maken.
  • De kosten voor een arbeidsconflict (arbeidsmediation) en een re-integratietraject worden veelal geheel door de werkgever betaalt. Soms vraagt de werkgever een, meestal beperkte, bijdrage aan de werknemer.
  • De kosten voor een zakelijk conflict worden meestal door beide partijen gedragen.

Belangrijk!

Het is goed om aan de hand van je inkomen na te gaan of je wellicht voor een toevoeging (= gesubsidieerde mediation) in aanmerking komt. Als dit zo is kan ik deze toevoeging, omdat ik als MfN-registermediator sta ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand, voor je aanvragen.

Mediation moet voor iederéén toegankelijk zijn! De kosten mogen je er nooit toe brengen niet voor mediation te kiezen.

Valt je inkomen beneden een bepaalde inkomensgrens, dan kom je in aanmerking voor een soort subsidie. Deze ‘subsidie’ wordt door de Raad voor Rechtsbijstand een ’toevoeging’ genoemd. Deze toevoeging kun je niet zelf aanvragen. Dat doe ik als MfN-registermediator.

De Raad voor Rechtsbijstand kent een ’toevoeging’ alleen toe via mediators die bij de Raad voor Rechtsbijstand zijn ingeschreven. Indien je in aanmerking komt voor een toevoeging, wordt van jou wel een eigen bijdrage gevraagd. Deze bedraagt € 56,– of € 112,– (afhankelijk van je burgelijke staat en inkomen) voor het gehele mediation-traject (dus niet per uur!). Zie s.v.p. onderstaande ‘link’ voor nadere informatie.

Bij welk inkomen kom je in aanmerking voor een toevoeging?

Wanneer je inkomen lager is dan € 40.400,– (voor gehuwden, samenwonenden en éénoudergezinnen met minderjarig(e) kind(eren) of € 28.200,– (voor alleenstaanden), kom je in aanmerking voor een toevoeging. Het gaat hier om het inkomen in het ‘peiljaar’ 2019. Belangrijk om te weten is, dat er ook naar de hoogte van je vermogen in box 3 wordt gekeken. Is je vermogen groter dan € 31.340,– per persoon, dan kom je niet in aanmerking voor een toevoeging! Indien je inkomen en vermogen flink zijn gedaald, dan kan de Raad voor Rechtsbijstand verzocht worden het ‘peiljaar’ te verleggen.

Na afloop van de echtscheiding wordt er een zogenaamde ‘resultaatsbeoordeling’ gedaan. Indien je uit de vermogensverdeling danwel vermogensverrrekening een geldbedrag ontvangt (netto) dat tenminste de helft van bovengenoemde € 31.340,– bedraagt, dien je de toevoeging zelf te betalen. Met deze mogelijkheid dient u goed rekening te houden! Dat kan pas achteraf worden beoordeeld.

Je kunt alle informatie, indien gewenst, nog eens nalezen op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Klik hiervoor op de volgende link: website van de Raad voor Rechtsbijstand.