Tarieven voor mediation

Een mediation brengt vaak de nodige emoties en spanningen met zich mee. Over de kosten, liever spreek ik over een investering in uw toekomst, wilt u zich dan liever geen zorgen maken.

De criteria die ik hanteer voor mijn tarief zijn:

 • De opleidingen die ik heb gevolgd om MfN-registermediator te worden.
 • De specialismen die ik heb gekozen.
 • Het soort mediation en de werkzaamheden.

Kennismaking

Met name het soort mediation is bepalend voor de afspraak die wij met elkaar maken over het tarief. Om dit goed met elkaar te kunnen bespreken, bied ik u het volgende aan:

Het eerste telefonisch advies of persoonlijke kennismaking breng ik u niet in rekening. Dat is op kosten van Laarman Mediation en vrijblijvend. Tijdens onze kennismaking vertel ik u over mijn werkwijze en wat u van mij kunt verwachten. Na ons kennismakingsgesprek kunt u beslissen of u mij als mediator wilt aanstellen. Indien u daartoe besluit zullen de kosten en de verdeling daarvan netjes worden vastgelegd in een mediationovereenkomst. Voordat de mediation van start gaat weet u dus precies waar u aan toe bent.

Goed om te weten

 • U kunt met mij een uurtarief afspreken, maar ook een vaste prijs voor de totale mediation.
 • Voor mijn dienstverlening moet ik BTW (thans 21%) in rekening brengen.
 • Een mediation duurt gemiddeld tussen de 2 en 8 uur, verdeeld over een aantal gesprekken.
 • Indien u een rechtsbijstandsverzekering hebt, loont het vaak de moeite bij uw verzekeraar na te gaan of deze uw mediation wil vergoeden. Dit laatste is steeds vaker het geval.
 • In de praktijk is het al gauw goedkoper een conflict via mediation op te lossen dan via de rechter.

Verdeling kosten

 • Bij een echtscheidingsmediation dragen beide partners meestal ieder de helft van de kosten. Uiteraard staat het u vrij om over de verdeling van de kosten andere afspraken met elkaar te maken.
 • De kosten voor een arbeidsconflict (arbeidsmediation) en een re-integratietraject worden veelal geheel door de werkgever betaalt. Soms vraagt de werkgever een, meestal beperkte, bijdrage aan de werknemer.
 • De kosten voor een zakelijk conflict worden meestal door beide partijen gedragen.

Belangrijk!

Het is goed om aan de hand van uw inkomen na te gaan of u wellicht voor een toevoeging (= gesubsidieerde mediation) in aanmerking komt. Als dit zo is kan ik deze toevoeging, omdat ik als MfN-registermediator sta ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand, voor u aanvragen.

Mediation moet voor iederéén toegankelijk zijn! De kosten mogen u er nooit toe brengen niet voor mediation te kiezen.

Valt uw inkomen beneden een bepaalde inkomensgrens, dan komt u in aanmerking voor een soort subsidie. Deze ‘subsidie’ wordt door de Raad voor Rechtsbijstand een ‘toevoeging’ genoemd. Deze toevoeging kunt u niet zelf aanvragen. Dat doe ik als MfN-registermediator voor u.

De Raad voor Rechtsbijstand kent een ‘toevoeging’ alleen toe via mediators die bij de Raad voor Rechtsbijstand zijn ingeschreven. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging, wordt van u wel een eigen bijdrage gevraagd. Deze bedraagt € 54,– of € 107,– (afhankelijk van uw burgelijke staat en inkomen) voor het gehele mediation-traject (dus niet per uur!). Zie s.v.p. onderstaande ‘link’ voor nadere informatie.

Bij welk inkomen komt u in aanmerking voor een toevoeging?

Wanneer uw inkomen lager is dan € 38.600,– (voor gehuwden, samenwonenden en éénoudergezinnen met minderjarig(e) kind(eren) of € 27.300,– (voor alleenstaanden), komt u in aanmerking voor een toevoeging. Het gaat hier om uw inkomen in het ‘peiljaar’ 2017. Belangrijk om te weten is, dat er ook naar de hoogte van uw vermogen in box 3 wordt gekeken. Is uw vermogen groter dan € 30.360,– per persoon, dan komt u niet in aanmerking voor een toevoeging! Indien uw inkomen en vermogen flink zijn gedaald, dan kan de Raad voor Rechtsbijstand verzocht worden het ‘peiljaar’ te verleggen.

Na afloop van uw echtscheiding wordt er een zogenaamde ‘resultaatsbeoordeling’ gedaan. Indien u uit de vermogensverdeling danwel vermogensverrrekening een geldbedrag ontvangt (netto) dat tenminste de helft van bovengenoemde € 30.360,– bedraagt, dient u de toevoeging zelf te betalen. Met deze mogelijkheid dient u goed rekening te houden! Dat kan pas achteraf worden beoordeeld.

U kunt alle informatie, indien gewenst, nog eens nalezen op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Klikt u hiervoor op de volgende link: website van de Raad voor Rechtsbijstand.