Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij je onder mijn begeleiding als neutrale mediator tot oplossingen komt voor de kwestie die jullie verdeeld houdt. Mijn neutrale en onpartijdige positie betekent dat jullie in alle vrijheid en autonoom over je conflict kunnen beslissen. Dit leidt voor jullie tot de meest optimale beslissingen, uitgaande van jullie wensen en behoeftes. Mijn rol is jullie te begeleiden door het mediationproces. Zo zal ik jullie, indien nodig, helpen bij de onderlinge communicatie en bij het vinden van oplossingen die door beiden worden gedragen.

In principe is mediation toepasbaar bij iedere vorm van conflict. Of het nou om een relatiebeëindiging gaat, een arbeids- of zakelijk conflict, mediation werkt! Zolang jullie beiden belang hebben bij het vinden van een passende oplossing heeft het zin een mediator in te schakelen. Mislukt de mediation dan is het inschakelen van een advocaat helaas noodzakelijk en is dat vaak een kostbare zaak. Een goede reden dus om te investeren in mediation.