Mediation is in veel gevallen een geschikte vorm voor het oplossen van conflicten en geschillen. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding, een zakelijk geschil of arbeidsconflict. Voor mediation zijn de volgende voorwaarden van groot belang:

 • Jullie willen het probleem snel opgelost hebben.
 • Jullie willen in alle vrijheid zelf beslissingen kunnen nemen inzake het conflict (zelfbeschikking). Je wilt niet dat een derde partij de beslissing bij jullie uit handen neemt. Een rechter of arbiter bijvoorbeeld.
 • Je bent bereid je actief in te zetten om het probleem op te lossen.
 • Je bent bereid je vooraf te verbinden tot geheimhouding.

Vanzelfsprekend is het belangrijk dat ook degene met wie je een conflict hebt zich kan vinden in bovengenoemde voorwaarden. Als mediator zoek ik eventueel voor jou uit of de wederpartij bereid is om mee te werken aan mediation.

Persoonlijke of zakelijke overwegingen

 • Het behoud van de relatie is belangrijk voor jou. Bij mediation is de kans op behoud of herstel van de persoonlijke- of zakelijke relatie erg groot.
 • Emotionele betrokkenheid. De emoties die bij het conflict komen kijken en de achterliggende problemen in jullie onderlinge communicatie kunnen de eigenlijke oorzaak van het conflict zijn. Tijdens een juridische procedure, waar puur naar de feiten wordt gekeken, wordt aan deze aspecten nauwelijks aandacht besteed. Bij mediation is er aandacht voor de belangen van beide partijen, dus ook voor de onderliggende emotionele standpunten.
 • Privacy. Omdat er een geheimhoudingsplicht is voor alle betrokkenen, wordt het conflict bij mediation vertrouwelijk behandeld.

Praktische overwegingen

 • Tijd en kosten. Doorprocederen kan veel tijd en geld kosten. Een mediation gaat veelal sneller dan een juridische procedure. Kost je dus minder tijd en geld.
 • Wanneer jullie belangen niet-juridisch van aard zijn. Indien een conflict of geschil niet juridisch van aard is, is mediation zeer geschikt om tot een rechtvaardige oplossing te komen. Bij mediation worden meer belangen behartigd dan alleen de juridisch relevante.

Mediation is niet zinvol, indien:

 • Je een principiële uitspraak van een rechter of arbiter over een juridisch punt wilt hebben.
 • Een eerdere mediation niet is geslaagd.