Mediation bij zakelijke conflicten groeit

Laarman Mediation ziet dat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van mediation bij zakelijke conflicten en geschillen. De gang naar de rechter is vrijwel altijd de laatste stap. De uitkomst van een rechterlijke procedure is onzeker en kost veel geld, tijd en energie. Een analyse van het conflict in een vroeg stadium ligt veel meer voor de hand. Deze analyse geeft je inzicht in de kansrijkheid van een mediation aanpak en daardoor wordt daar door veel mensen voor gekozen. Goed te zien is dat dit een maatschappelijke trend is.

Het is dan ook niet vreemd dat mediation vaak onderwerp van gesprek is in de Tweede Kamer. De heer Van der Steur heeft destijds wetsvoorstellen ingediend. Deze wetsvoorstellen beogen twee zaken:

  1. Om mediation steviger te verankeren in onze samenleving.
  2. Om de rechterlijke macht te ontlasten.

Zo moeten ondernemers of zakenpartners die een conflict of geschil met elkaar hebben straks bij de rechter eerst uitleggen of zij al hebben geprobeerd om de kwestie die hun verdeeld houdt met behulp van mediation op te lossen. Indien dit niet het geval is, dan zal dat door beide partijen goed gemotiveerd moeten worden.

Mediation biedt je bij zakelijke geschillen de beste oplossingen en aanzienlijke voordelen:

  • Oplossingen op eigen kracht en naar eigen inzicht.
  • Belangrijke kostenbesparing ten opzichte van een rechterlijke procedure.
  • Tijdwinst.
  • Geen halfslachtige compromissen, maar een uitkomst die door beide partijen wordt gedragen.
  • Geen ongewenste, onnodige, en meestal schadelijke aandacht van de media.
  • Geen reputatie- of imagoschade.

Kies je wel voor een mediator die specialist is op het gebied van zakelijk conflicten!

Mediators die optreden voor zakelijke conflicten en geschillen moeten zicht hebben op de cultuur en kennis hebben van de processen in de bedrijven waar ze voor optreden. Ze hebben de senioriteit om volledig geaccepteerd te worden als begeleider bij vaak gecompliceerde geschillen. Daarmee dragen ze bij aan het behalen van haalbare en werkbare oplossingen. Laarman Mediation is je hierbij graag van dienst.