Onderzoek heeft aangetoont dat 80% van de ziekmeldingen een zogenaamde ‘boosmelding’ is. Als een werknemer zich vanwege spanningen of een arbeidsconflict op de werkvloer ziek heeft gemeld, kan mediation helpen om de werknemer weer spoedig te laten re-integreren. De bedrijfsarts speelt hierin een belangrijke rol. Hij of zij neemt in het advies vaak een interventie op welke gericht is op de oplossing van het arbeidsconflict of geschil. Vaak is dit mediation. De mediator begeleidt de werknemer en werkgever naar een oplossing die door beiden wordt gedragen. Hoe eerder mediation bij re-integratie wordt ingezet, hoe groter de kans is dat de verstoorde relatie weer kan worden hersteld.

Mediation bij re-integratie

Bij een arbeidsconflict of geschil zien we vaak dat de communicatie tussen werknemer en werkgever is vastgelopen. Met behulp van een onafhankelijke en neutrale mediator kan de communicatie weer op gang worden gebracht. Besproken wordt dan wat er nodig is voor herstel van de relatie en op welke wijze de werknemer de werkzaamheden kan hervatten.

De mediator brengt werknemer en werkgever bij elkaar, neemt geen standpunt in en bedenkt geen oplossingen: dat doen de werknemer en werkgever zelf. Zij hebben volledige zelfbeschikking (autonomie). De rol van de mediator is om het ‘proces’ op een creatieve manier te begeleiden, kiest geen partij en is onafhankelijk en neutraal.

De voordelen van mediation bij re-integratie

  • De communicatie en de erkenning van elkaars belangen komen op gang.
  • Werknemer en werkgever maken afspraken met elkaar. Deze worden niet opgelegd!
  • De mediator is deskundig, neutraal, onpartijdig en onafhankelijk.
  • De onderling gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
  • Mediation is kortdurend.

Waarom mediation bij een re-integratietraject zo belangrijk is

Een arbeidsconflict of geschil kan leiden tot vervelende situaties voor zowel de werknemer als werkgever. De werksfeer kan hierdoor zo verslechterd raken dat de werknemer zich ziek meldt en liever thuis blijft. Dit is een veel voorkomende situatie waar zowel werknemer als werkgever niks mee opschieten. Met de hulp van mediation bij re-integratie kan een passende oplossing worden gevonden die voor beide partijen een win-winsituatie oplevert. Juist omdat zowel werknemer als werkgever willen meewerken aan het vinden van een oplossing. Bij een commitment van beide kanten is de kans groot dat het geschil in alle redelijkheid wordt opgelost. Laarman Mediation kan je helpen bij het opstellen van een re-integratieplan.

Wanneer arbeidsmediation inzetten?

Arbeidsmediation wordt veelal pas ingezet als er sprake is van ziekteverzuim nadat het conflict hoog is opgelopen. Een sluimerend conflict kan ook voor de werknemer al aanleiding zijn zich ziek te melden. Indien in een vroegtijdig stadium met mediation wordt begonnen kan veel tijd (en dus geld) en de inzet van veel negatieve energie worden voorkomen. Onder begeleiding van de mediator werken werknemer en werkgever toe naar de re-integratie van de zieke medewerker. Tijdens de mediation wordt gesproken over de oorzaak van het conflict, komen de emoties en wederzijdse belangen aan bod en wordt gewerkt aan het herstel van de arbeidsrelatie. Je werkt met elkaar actief aan de oplossing waar beiden zich in kunnen vinden. Een oplossing die toekomstbestendig is, waar beide partijen zich aan willen houden  Bij de oplossing horen concrete afspraken die vastgelegd zullen worden in een vaststellingsoveréénkomst. Laarman Mediation kan je begeleiden naar de oplossing van het conflict of geschil.